Phimmoi Quảng Cáo

Ninh An Như Mộng

Story of Kunning Palace

Khương Tuyết Ninh là một người không từ thủ đoạn để đạt được tham vọng lên ngôi hoàng hậu. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng không thể thực hiện được kế hoạch đó và bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra, cô quyết tâm tu tâm thay đổi.

Tuy nhiên, số phận lại đưa cô vào cung và trở thành học trò của Tạ Nguy. Trong khi nhận được sự dạy dỗ của Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch ngăn chặn "Lễ trao vương miện" sắp tới của Yến Lâm. Kế hoạch của Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh, từ đó mạng sống của Yến Lâm được thoát kiếp.

Sau "Lễ trao vương miện", Khương Tuyết Ninh từ đó bị kéo vào một kế hoạch khác của triều đình để loại bỏ những kẻ chống lại Vua Bình Nam. Cùng với Trương Già, cô đã xâm nhập vào cung điện của kẻ thù và trải qua mọi khó khăn và gian khổ. Cuối cùng, Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh đã ở bên nhau và vượt qua môn phái đầy thử thách và nguy hiểm.


(29 lượt, đánh giá: 8.5 trên 10)
8.5 29

36 Phút 2023 3404 lượt xem

Bình luận