Phimmoi Quảng Cáo

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn

The Legend of Yan Shan and Bai Hua

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn - The Legend of Yan Shan and Bai Hua (2023) Trên núi Yến Sơn, có hai môn phái lớn tồn tại trong sương mù bí ẩn. Yến Sơn phái chỉ chấp nhận nam giới là thành viên, trong khi Bách Hoa môn chỉ tuyển nữ giới. Mặc dù hai môn phái này gần nhau về địa lý, nhưng vì quy định nghiêm ngặt của môn phái, không có sự tiếp xúc giữa hai giới tính được phép. Tuy nhiên, tình yêu không thể bị ngăn cản, và từ những trở ngại đó, những câu chuyện lãng mạn vui tươi bắt đầu nảy sinh.


(2 lượt, đánh giá: 10.0 trên 10)
10.0 2

N/A 2023 3873 lượt xem

Bình luận